Vi jobbar nu med ett projekt som heter Om jag hade en röst, vilket är en serie filmer om språkträning. Målsättningen med filmerna är att stödja barn med särskilda behov få tillgång till det demokratiska samhället genom att få ett språk. Projektet utförs i samarbete med FUB:s stiftelse ala, Svenska Downföreningen, och Göteborgs universitet och finansieras av Allmäna arvsfonden.