Om filmen

Filmen är en introduktion till språkträning enligt Karlstadmodellen. Modellen har varit i ständig utveckling sedan slutet av 1970-talet under ledning av professor Iréne Johansson. Karlstadmodellen är inte avgränsad till ålder eller diagnos.

Filmen beskriver modellens bakgrund, mål och målgrupp.Du får även se exempel på språkträningsövningar.

Bristande språkförmåga är ett av de största hindren för delaktighet och gemenskap i vårt samhälle.

Många barn med inlärningssvårigheter får inte det stöd de behöver för att kunna utveckla sitt språk och göra sina röster hörda.

Filmen är den första i en serie av åtta filmer som riktar sig till pedagoger, specialpedagoger, habiliterings-personal och föräldrar. Filmerna ska ge dem ett enkelt visuellt stöd för att lättare kunna stötta barn med inlärningssvårigheter och barn som kommer till Sverige att utveckla sitt språk.

Filmerna, som utvecklats i samarbete med professor Iréne Johansson, GU och FUB, visar bl. a hur man bygger stödnätverk kring barn med särskilda behov, där familjen, yrkesverksamma och vänner deltar i samma nätverk.

Nätverkets medlemmar förbinder sig att hålla jämna steg med den unga personens språkresa för att skapa verkliga möjligheter för språkinlärning och att barnen utmanas och utvecklas i sin användning av grammatik.

I filmerna möter vi barn på olika språkliga utvecklingsnivåer som språktränar i skolan, på förskolan och i hemmet.

Läs mer om modellen på Karlstadmodellen.se

Alla, oavsett funktionsförmåga, har rätt till ett språk.

Barnkonventionen artikel 12 och 13 som handlar om barns rätt till att fritt uttrycka sina åsikter och yttrandefriheten. För att kunna göra sig hörd behöver barnen få lära sig ett nytt språk eller få lära sig ett språk över huvud taget.

Fakta

Del 1 av 2

Utbildningsfilm

28 minuter

Inspelningsår: 2015

Språk: Svenska

Undertexter: Svenska / Engelska

Om jag hade en röst på Facebook

Finns tillgänglig på DVD

Sagt om filmen

”Det här är utan tvekan en mycket viktig film. Tyvärr. Alla människor har något att berätta. Karlstadmodellen möjliggör att även de tysta människorna ska bli hörda.”  Sören Olsson, författare