Första Filmen i serien Om jag hade en röst är nu klar. Filmen har visats på Island och kommer bl a att användas vid lärarutbildningar runt om i landet. Filmen kommer ut på DVD inom kort. Screen Shot 2015-04-13 at 23.16.08 Om jag hade en röst är en serie filmer om språkträning enligt en modell som heter Karlstadmodellen. Målsättningen med filmerna är att stödja barn med särskilda behov få tillgång till det demokratiska samhället genom att få ett språk. Under 2015 kommer övriga filmer i serien att färdigställas.

Om Filmen:

“Det här är utan tvekan en mycket viktig film. Tyvärr”

“Alla människor har något att berätta. Karlstadmodellen möjliggör att även de tysta människorna ska bli hörda.”

Sören Olsson, författare

“Att arbeta med Karlstadmodellen är ett förhållningssätt, där jag säger ja till kommunikation och delaktighet för alla, vid alla tillfällen under hela dagen”

Marlene Green, specialpedagog