About the film

I dokumentären Det rätta barnet möter vi två kvinnor vars barn har Downs syndrom. Vilket liv är värt att leva; vilken sorts människa är värd att leva? Två mammor berättar om hur det är att vara förälder till ett barn med Downs syndrom.

En förbättrad metod för fosterdiagnostik har fått debatten kring önskade respektive oönskade barn att återigen blossa upp. I stället för ett riskfyllt fostervattenprov kan man nu via blodprov upptäcka kromosomavvikelser som visar om barnet kommer att födas med Downs syndrom.

I Danmark har metoden lanserats som framgångsrik och år 2030 förutspås det inte födas fler barn med Downs syndrom i Danmark. Men det är inte alla som ser utvecklingen som en framgång.

”För oss som har barn eller en familjemedlem med Downs syndrom, är signalen övertydlig: Våra barn anses inte önskvärda” Kristina Ahlinder och Mia Wright

Kristina och Mia är båda föräldrar till barn med Downs syndrom och menar att den nya metoden är farlig eftersom den lägger normer på vilket liv som är värt att leva; vilken sorts människa som är värd att leva. Med ett samhällsklimat där det onormala betraktas som oönskat, fruktar de att deras barns existens kan ifrågasättas.

Filmen handlar om hur det var för Mia och Kristina att få barn med Downs syndrom. Om hur livet tog en ny vändning, vilket de kom att hantera på olika sätt. Om att möta det oväntade och vad som avgör en människas värde. Om att bli mamma till de barn som väljs bort.

Svensk dokumentär från 2012 av Kristina Ahlinder och Mia Wright.

Fakta

Dokumentär

57 minuter

Inspelningsår: 2012

Språk: Svenska, Engelska

Undertexter: Svenska / Engelska

Finns tillgänglig på DVD

Det rätta barnet

Sagt om filmen

"De bästa dokumentärerna ger tittarna en chans att leva sig in i andra människors liv, och få förståelse. Det här var en sådan." Aftonbladet om Det rätta barnet